"אתגר 7 ימים למהפך פיננסי" - וובינר מוקלט + משימות – הומאיגד - השכלה ושירותים פיננסים