"אתגר 7 ימים למהפך פיננסי" - וובינר מוקלט – הומאיגד - השכלה ושירותים פיננסים