תנאים והגבלות של תוכנית השותפים

תקנון תנאי הצטרפות: תוכנית שותפים / Affiliate Program   

תנאים אלה יחולו ביחסים בינך לבין חברת ‘הומאיגד בע”מ’, מפעילת האתר  www.homygod.org.
בהנחה שתחליט ‘הומאיגד בע”מ’ לקבל את הצעתך לעבוד בשיתוף פעולה איתך.

אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, אל תסמן אישור התקנון בטופס ההרשמה, והצעתך לא תשלח ל- www.homygod.org.

בתנאים אלה אתה נקרא “המציע”. למרות שהתנאים נוקטים לשון זכר, הם עושים כן מטעמי נוחות בלבד והם מכוונים, כמובן, גם לנשים ולתאגידים.

מטרת ההצעה:
מטרת ההצעה הינה שיווק מערכת הקורסים של ‘הומאיגד – השכלה ושירותים פיננסים’,
תמורת 10% עמלה מכל מכירה.

פרטים כלליים :

הסכמה לעבוד איתנו הופכת אותך למשווק שותפים של מוצרי ‘הומאיגד – השכלה ושירותים פיננסים’.
כל הפרטים בתוכנית עלולים להשתנות בהתאם להחלטת החברה , ולא יחול כמובן על עמלות עבר אלא רק על עמלות שיצטברו מרגע השינוי.

הקידום של השירותים למניהם תמיד יעמוד בערכי המותג , שזה קודם כל אמינות , אנחנו רוצים שתהיו שגרירים שלנו!!!

תנאים בסיסיים :

הינך חייב להיות מעל גיל 18 בכדי להשתתף בתוכנית השותפים שלנו  (Affiliate Program).

האפילייט מקבל לינק יחודי עבור עדכון מלא במצב הסגירות שלו.

התשלום לכל סגירה, מבוצע עד ל10 בחודש העוקב  ( וכמובן בסיום  14 יום שמהווים תקופת ימי ההתנסות של הלקוח).

התשלום לכל סגירה מבוצע רק במידה ולא היו ביטולים לעסקה.
במידה ומכל סיבה יהיה ביטול לעסקה אחרי תשלום העמלה, העמלה תקוזז מהעמלות שטרם שולמו.

אין שום תשלום חודשי שהמשווק צריך לשלם וכמובן אין לו שום קשר עיסקי או אחוזים בחברה מלבד השיווק שלה וקבלת אחוזים לפי סגירות.

תשלום המינימום הוא 100 ש”ח.

לא תינתן עמלה על רכישה עצמית.

** למשווק שהינו עוסק פטור, המע”מ יקוזז מסך העסקה וינתן תשלום בניכוי מע”מ

בסיס הפעילות:
1. המציע מצהיר ומאשר כי בדרכי השיווק שלו לא נמצאים חומרים / תכנים אסורים עפ”י חוק.
2. המציע אינו רשאי להוסיף או לשנות מיתרונות ויכולות הקורסים הדיגיטליים של ‘הומאיגד – השכלה ושירותים פיננסים’ כמופיע באתר www.homygod.org ובתקנון האתר.
3. עם קבלת הצעתו תיתן ‘הומאיגד – השכלה ושירותים פיננסים’ למציע לינק אישי של אפיליציה, לקישור מכירת המוצרים שלה.
     דרכו בלבד תוכל ‘הומאיגד – השכלה ושירותים פיננסים’ לעקוב אחר המכירות ולבצע תשלום על פיהם.
4. המציע יהיה זכאי לקבל עמלה בשיעור של 10% מסכום הרכישה המלא.
5. שום דבר האמור בתנאים אלה לא ייחשב כיוצר יחסי שותפות בין הצדדים או יחסי עובד ומעביד, נציגות, שליחות או סוכנות.
6.הצדדים רשאים לבטל הסכם זה בהודעה מוקדמת של שבעה ימים בכתב ומראש לצד השני.
7. סיום ההסכם מכל סיבה שהיא אינו פוגע בזכות המציע לקבל “הומאיגד – השכלה ושירותים פיננסים” עמלות על פי הסכם זה בגין עסקאות שהושלמו טרם ביטולו של ההסכם.
8.הסכם זה מכיל את כל המוסכם בין הצדדים, והוא בא במקום כל הבטחה, מצג, התחייבות או מו”מ שקדמו לו.

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

התחברות לאתר

הרשמו לקבלת
קורס השקעות בשוק ההון בחינם

תיאוריה + פרקטיקה שתוביל אתכם להצלחה הפיננסית שלכם